خريد بک لينک
رزرو آنلاين هتل خارجي
خريد سکه ساکر
رزرو آنلاين هتل خارجي
بازی
فلنج
پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرست
<-BloTitle->
<-BloText->

عضویت در سایت
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
ادرس سایت یا وبلاگ : http://
سال تولد:
جنسیت :
وضعیت تاهل :
کشور : (کشور محل سکونت)
شهر :
آیدی یاهو :
کد امنیتی : *

آخرین ارسال های انجمن
عنوان پاسخ بازدید توسط
<-TalarTitle-> <-TalarSub-> <-TalarHit-> <-Talarwriter->

پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

فرمت فایل : docx

حجم : 220

صفحات : 117

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

دانلود پایان نامه  ارشد بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور 

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

چکیده

     یکی از اساسی ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است. یكی از معضلات اصلی آموزش و پرورش شهر شاوور این است كه شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقای برنامه کیفیت زندگی کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها، باعث رشد و تعالی عملكرد معلمان در این منطقه می‌شود.  بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین كیفیت زندگی‌كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی‌ساده، پرسشنامه در بین 164 نفر از دبیران مقطع راهنمایی تکمیل گردید. طبق نتایج، متغیر كیفیت زندگی كاری معلمان بر روی متغیر عملكرد آموزشی معلمان با 95 درصد اطمینان اثر مثبت و معنی‌دار دارا می‌باشد. دیگر نتایج نشان می‌دهد در بین معلمان با سابقه كار زیر 5 سال، 5 تا10 سال، 10تا 15 سال و بالای 15 سال از نظر كیفیت زندگی‌كاری، فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بین كیفیت زندگی‌كاری و عملكرد آموزشی معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی معلمان رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می‌گردد كه نیازهای كلیدی دبیران این منطقه شناسایی گردد و در جهت ارتقای كیفیت زندگی كاری آنان برنامه‌ریزی استراتژیك به عمل آید.

 

واژه های کلیدی: كیفیت‌زندگی كاری، فرهنگ مطالعاتی، عملكردآموزشی، دبیران راهنمایی، شاوور

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه      1

1-1- مقدمه             2

1-2-بیان مسأله        3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع           6

1-4- اهداف            7

1-4-1- هدف کلی                7

1-4-1-2- اهداف خرد            7

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق                 7

1-5-2- سؤالات جانبی تحقیق               7

1-6- تعاریف مفهومی پژوهش              8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها                 13  

 

2-1-مقدمه              14

2-2- نظریه‌هایی پیرامون كیفیت زندگی كاری      14

2-2-1- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری         14

2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری         17

2-4- رویکردهای کیفیت زندگی کاری     18

2-5- اهداف کیفیت زندگی¬کاری          26

2-6- نسل¬های سه¬گانه برنامه¬های کیفیت زندگی¬کاری              26

2-7- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری      28

2-7-1- مدیریت کیفیت فراگیر              28

2-7-1-1- توانمند¬سازی کارکنان          28

2-7-1-2- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان    30

2-8- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری               30

2-9- مؤلفه¬های کیفیت زندگی کاری والتون         32

2-9-1- پرداخت منصفانه و کافی           32

2-9-2- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت     32

2-9-3- محیط کار ایمن و بهداشتی         33

2-9-4- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم             34

2-9-5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری              34

2-9-6- فضای کلی زندگی       35

2-9-7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان    35

2-9-8- قانون گرایی در سازمان            36

2-9-9- توسعه قابلیت¬های انسانی         36

2-10- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری         36

2-11- ارزیابی عملکرد          40

2-11-1- تعاریف عملکرد       41

2-11-2- مفهوم بررسی عملكرد            45

2-11-3- متغیر¬های حایز اهمیت برای عملكرد از دیدگاه اوماسكاران               45

2-11-4- معیارهای عملكرد     46

2-11-5- انواع عملكرد           46

2-11-6- شاخص¬های عملكرد             46

2-11-7- فواید بررسی عملكرد كاركنان               47

2-11-8- سه كار مدیریت عملكرد          47

2-11-9- مهم¬ترین نكات در رابطه با عملكرد      48

2-12- ارزشیابی عملكرد كاركنان          48

2-12-1- تعریف ارزشیابی عملكرد        51

2-12-2- اهداف استفاده از ارزشیابی عملكرد         51

2-12-3- مدل ارزشیابی عملكرد            52

2-12-4- معیار¬های ارزشیابی عملكرد               56

2-12-5- نكات اثر¬بخش در ارزیابی عملكرد        56

2-12-6- دلایل مخالفت برخی سازمان¬ها با ارزیابی عملكرد             57

2-12-7- معیار¬های ارزیابی عملكرد     58

2-12-8- نظریه¬های ارزیابی عملكرد    59

2-12-9- چرا نیازمند ارزشیابی عملكرد هستیم؟

               62

2-12-10- شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملكرد    63

2-12-11- روش¬های متداول ارزیابی عملكرد      63

2-13- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی      69

2-13-1- عوامل مؤثربرمطالعه وکتابخوانی           72

2-13-2- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی          77

2-13-3- راه¬های گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان             80

2-14- پیشینه موضوع           82

2-14-1- پیشینه تحقیقات خارجی           82

2-14-2- پیشینه تحقیقات داخلی            89

2-15- جمع بندی      104

 

فصل سوم: مواد و روش          106

 

3-1- مقدمه             107

3-2- روش تحقیق                 107

3-3- متغیرهای تحقیق            109

3-3-1- متغیر مستقل             109

3-3-2- متغیرهای وابسته        109

3-4-جامعه‌آماری                  110

3-5-نمونه‌گیری       110

3-5-1- روش نمونه¬گیری      111

3- 5- 2- حجم نمونه

               111   

3-6- ابزاراندازه¬گیری          112

3-6-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری    113

3-6-2- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی       113

3-6-3-پرسشنامه ارزیابی عملکرد         114

3-6-4- روائی ابزار اندازه‌گیری تحقیق                115

3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری تحقیق           115

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها          116

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش              117

 

4-1- مقدمه             118

4-2- یافته توصیفی               118

4-2- 1- توصیف متغیرهای فردی پاسخگویان      118

4-3- یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق               123

4-3-1- یافته‌های مربوط به سؤالهای آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین كیفیت زندگی كاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟         123

4-3-2-  یافته‌های مربوط به سؤال‌ تحقیق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟               124

4-3-4- یافته‌های مربوط به سؤال تحقیق، آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد        125

4-3-6- بررسی یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند          126

4-3- یافته‌های جانبی             128

4-3-1- بررسی مقایسه عملكرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی      128

4-3-2- مقایسه عملكرد آموزشی، كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارك تحصیلی مختلف        128

 

4-3-3-  مقایسه كیفیت زندگی كاری در بین معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت              129

4-3-4-  مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته تحصیلی               130

4-3-5- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان              131

 

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات        132

           

5-1- مقدمه             133

5-2-تبیین یافته‌های تحقیق       134

5-2-1-تبیین یافته‌های توصیفی پژوهش               134

5-2-2- تبیین یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق                134

5-2-2-1- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-2- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین كیفیت زندگی كاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-3- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟                  135

5-2-2-4-تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد؟       135

5-2-2-5- تبین یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟         136

5-2-3- یافته‌های جانبی تحقیق              136

5-2-3-1- یافته‌های مربوط به مقایسه عملكرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی             136

5-2-3-2- یافته‌های مربوط به مقایسه عملكرد آموزشی، كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارك تحصیلی مختلف     137

5-2-3-3- یافته‌های مربوط به مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته‌های تحصیلی        137

5-3- محدودیتهای تحقیق         137

5-3-1- محدودیتهای تحقیقات كیفیت زندگی كاری               137

5-3-2- محدودیتهای تحقیقات عملكردآموزشی        138

5-3-3- محدودیتهای تحقیقات حاضر       140

5-4- پیشنهادات كاربردی        141

 

5-4-1- پیشنهاداتی در راستای نتایج سؤال اصلی تحقیق : آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟      141

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی         144

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

 

عنوان و شماره                                                                                                        صفحه

 

جدول 2-1- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری              24

جدول 2-2- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری              26

جدول 2-3- نسل¬های سه گانه برنامه¬های کیفیت زندگی کاری         28

جدول 2-4- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری       32

جدول3-1- فهرست متغیرهای مستقل مورد مطالعه              108

جدول3-2- جامعه آماری تحقیق             109

جدول3-3- مؤلفه‌های كیفیت‌زندگی كاری              112

جدول3-4- بیانگرمؤلفه¬های فرهنگ مطالعاتی وتوزیع گویه              113

جدول3-5- میزان پایایی متغیرهای پژوهش          115

جدول 4-1-بررسی خصوصیات فردی جامعه مورد مطالعه     118

جدول4-2- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس، کیفیت زندگی کاری دبیران مدارس راهنمایی و عملکرد آموزشی    123

جدول4-3- مقایسه کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشی معلمان بر اساس جنسیت            124

جدول4-4- مقایسه فرهنگ مطالعاتی و كیفیت زندگی كاری معلمان بر اساس سابقه خدمت معلمان      125

جدول4-5- بررسی میزان تأثیر کیفیت زندگی کاری  و فرهنگ مطالعاتی بر عملکرد آموزشی معلمان              126

جدول4-6- ضرایب تعیین مؤثر كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی بر عملكرد آموزشی معلمان              126

جدول4-7- مقایسه  عملكرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی           127

جدول4-8- مقایسه عملكرد آموزشی معلمان بر اساس مدرك تحصیلی معلمان        128

جدول4-9- مقایسه کیفیت زندگی کاری  معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان          129

جدول4-10- مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت،رشته تحصیلی و محل خدمت معلمان              130

جدول 4-11- بررسی رابطه بین فرهنگ مطالعاتی با کیفیت زندگی کاری دبیران              130

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل¬ها

 

عنوان و شماره                                                                                                        صفحه

شکل شماره  2-1: نقش کیفیت زندگی در انگیزش    20

شكل شماره 2-2 : استفاده از ارزشیابی كاركنان       53

شكل شماره 2-3 : مدل ارزشیابی عملکرد             54

نمودار شماره 2-4- ارزیابی مستقیم عملكرد اقتباس از میرسپاسی          60

نمودار شماره 2-5- ارزیابی غیر مستقیم عملكرد اقتباس از میرسپاسی    61

نمودار 4-1- جنسیت پاسخگویان            120

نمودار 4-2- مدرك تحصیلی معلمان پاسخگو          121

نمودار 4-3- محل خدمت معلمان پاسخگو              121

نمودار 4-4- رشته‌تحصیلی      122

نمودار 4-5- سابقه كار معلمان پاسخگو

با سلام  جناب آقای سمیع

نظر به اینکه ما در مجموعه مان فعالیت حرفه ای را آغاز کرده ایم ونسبت به سیستم های دیگر اندیشه بلند مدتی را داریم و برای اثبات این مدعا میتوانید مدت زمان دامین ما در ایرنیک مشاهده بفرمایید.

لذا از شما که در زمینه کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش حرفه ای هستید دعوت میکنیم به جمع ما بپیوندیدو سود بلند مدتی را برای خود از ابتدا پایه ریزی بفرمایید.

منتظر حضور سبزتان در مجموعه سِرو هستیم

موفق باشید وپیروز

www.cero.ir

 

با سلام ودرود فراوان

دوست عزیز وبلاگ بسیار خوب ومفیدی داری من لذت بردم

از شما دعوت میکنیم در مجموعه ما با فایل های دانشجویی خودتون به آسانی و فقط با آپلود اونا به کسب درآمد

بپردازی و کسب درآمد خوبی رو برای خودت داشته باشی وهمچنین میتونی از سایر فایل های دوستان خودت هم

درآمد زائی کنی.اگر مایل بودی به جمع ما بپیوندی به آدرس زیر مراجعه کنید:

WWW.CERO.IR

ضمناً نگران نباش تمام آموزش ها رو برای شما دوست عزیز داخل سایت گذاشتیم.

منتظر حضور سبزتان هستیم

موفق باشی وپیروز

 

 

 

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همکار گرامی

مجموعه سِرو با تیمی مجرب و حرفه ای از شما دعوت به عمل می آورد

تا با مزایای فوق العاده در سیستم ما به کسب درآمد مشغول باشید.

آدرس سایت ما :  www.cero.ir

irantarh.sellfile.ir

 

اخبار روز| تبریک روحانی به مناسبت لغو تحریم‌ها

عضویت در کانال تلگرام ما:

 https://telegram.me/aliments

 

 

 

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

بررسی رابطه بین كیفیت زندگی¬كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرستان شاوور

 

چکیده

     یکی از اساسی¬ترین نهادهای هر جامعه که در واقع نقش تعیین کننده در توسعه جامعه دارد، آموزش و پرورش است. امروزه در مدیریت معاصر، مفهوم کیفیت زندگی کاری معلمان به موضوع اجتماعی عمده‌ای در سراسر دنیا مبدل شده است. یكی از معضلات اصلی آموزش و پرورش شهر شاوور این است كه شدت تنگناهای اجتماعی و سازمانی، کیفیت ادراکات معلمان این منطقه را نسبت به شرایط شغلی و حرفه¬ای خویش را تضعیف نموده و به کاهش کیفیت عملکرد آنها منجر شده است. لذا ارتقای برنامه کیفیت زندگی¬کاری معلمان شامل هرگونه بهبود در فرهنگ مطالعاتی آنها، باعث رشد و تعالی عملكرد معلمان در این منطقه می‌شود.  بر این اساس هدف این تحقیق شناسایی رابطه بین كیفیت زندگی‌كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهر شاوور است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی‌ساده، پرسشنامه در بین 164 نفر از دبیران مقطع راهنمایی تکمیل گردید. طبق نتایج، متغیر كیفیت زندگی كاری معلمان بر روی متغیر عملكرد آموزشی معلمان با 95 درصد اطمینان اثر مثبت و معنی‌دار دارا می‌باشد. دیگر نتایج نشان می‌دهد در بین معلمان با سابقه كار زیر 5 سال، 5 تا10 سال، 10تا 15 سال و بالای 15 سال از نظر كیفیت زندگی‌كاری، فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی آنان تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. بین كیفیت زندگی‌كاری و عملكرد آموزشی معلمان در سطح پنج درصد رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. همچنین، بین فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی معلمان رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در نهایت، بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می‌گردد كه نیازهای كلیدی دبیران این منطقه شناسایی گردد و در جهت ارتقای كیفیت زندگی كاری آنان برنامه‌ریزی استراتژیك به عمل آید.

 

واژه های کلیدی: كیفیت‌زندگی كاری، فرهنگ مطالعاتی، عملكردآموزشی، دبیران راهنمایی، شاوور

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه      1

1-1- مقدمه             2

1-2-بیان مسأله        3

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع           6

1-4- اهداف            7

1-4-1- هدف کلی                7

1-4-1-2- اهداف خرد            7

1-5-1- سؤال اصلی تحقیق                 7

1-5-2- سؤالات جانبی تحقیق               7

1-6- تعاریف مفهومی پژوهش              8

فصل دوم: مروری برپیشینه نگاشته ها                 13  

 

2-1-مقدمه              14

2-2- نظریه‌هایی پیرامون كیفیت زندگی كاری      14

2-2-1- مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری         14

2-3- تاریخچه کیفیت زندگی کاری         17

2-4- رویکردهای کیفیت زندگی کاری     18

2-5- اهداف کیفیت زندگی¬کاری          26

2-6- نسل¬های سه¬گانه برنامه¬های کیفیت زندگی¬کاری              26

2-7- تعابیر نوین کیفیت زندگی کاری      28

2-7-1- مدیریت کیفیت فراگیر              28

2-7-1-1- توانمند¬سازی کارکنان          28

2-7-1-2- مهندسی مجدد ( باز مهندسی) سازمان    30

2-8- شاخص¬های کیفیت زندگی کاری               30

2-9- مؤلفه¬های کیفیت زندگی کاری والتون         32

2-9-1- پرداخت منصفانه و کافی           32

2-9-2- مقاصد و اهمیت نظام پرداخت     32

2-9-3- محیط کار ایمن و بهداشتی         33

2-9-4- تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم             34

2-9-5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری              34

2-9-6- فضای کلی زندگی       35

2-9-7- یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان    35

2-9-8- قانون گرایی در سازمان            36

2-9-9- توسعه قابلیت¬های انسانی         36

2-10- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری         36

2-11- ارزیابی عملکرد          40

2-11-1- تعاریف عملکرد       41

2-11-2- مفهوم بررسی عملكرد            45

2-11-3- متغیر¬های حایز اهمیت برای عملكرد از دیدگاه اوماسكاران               45

2-11-4- معیارهای عملكرد     46

2-11-5- انواع عملكرد           46

2-11-6- شاخص¬های عملكرد             46

2-11-7- فواید بررسی عملكرد كاركنان               47

2-11-8- سه كار مدیریت عملكرد          47

2-11-9- مهم¬ترین نكات در رابطه با عملكرد      48

2-12- ارزشیابی عملكرد كاركنان          48

2-12-1- تعریف ارزشیابی عملكرد        51

2-12-2- اهداف استفاده از ارزشیابی عملكرد         51

2-12-3- مدل ارزشیابی عملكرد            52

2-12-4- معیار¬های ارزشیابی عملكرد               56

2-12-5- نكات اثر¬بخش در ارزیابی عملكرد        56

2-12-6- دلایل مخالفت برخی سازمان¬ها با ارزیابی عملكرد             57

2-12-7- معیار¬های ارزیابی عملكرد     58

2-12-8- نظریه¬های ارزیابی عملكرد    59

2-12-9- چرا نیازمند ارزشیابی عملكرد هستیم؟

               62

2-12-10- شرایط اجرای طرح ارزیابی و مدیریت عملكرد    63

2-12-11- روش¬های متداول ارزیابی عملكرد      63

2-13- مبانی نظری در مورد فرهنگ مطالعاتی      69

2-13-1- عوامل مؤثربرمطالعه وکتابخوانی           72

2-13-2- موانع موجود بر سر راه مطالعه و کتابخوانی          77

2-13-3- راه¬های گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش معلمان             80

2-14- پیشینه موضوع           82

2-14-1- پیشینه تحقیقات خارجی           82

2-14-2- پیشینه تحقیقات داخلی            89

2-15- جمع بندی      104

 

فصل سوم: مواد و روش          106

 

3-1- مقدمه             107

3-2- روش تحقیق                 107

3-3- متغیرهای تحقیق            109

3-3-1- متغیر مستقل             109

3-3-2- متغیرهای وابسته        109

3-4-جامعه‌آماری                  110

3-5-نمونه‌گیری       110

3-5-1- روش نمونه¬گیری      111

3- 5- 2- حجم نمونه

               111   

3-6- ابزاراندازه¬گیری          112

3-6-1- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری    113

3-6-2- پرسشنامه فرهنگ مطالعاتی       113

3-6-3-پرسشنامه ارزیابی عملکرد         114

3-6-4- روائی ابزار اندازه‌گیری تحقیق                115

3-7- قابلیت اعتماد ابزار اندازه‌گیری تحقیق           115

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها          116

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش              117

 

4-1- مقدمه             118

4-2- یافته توصیفی               118

4-2- 1- توصیف متغیرهای فردی پاسخگویان      118

4-3- یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق               123

4-3-1- یافته‌های مربوط به سؤالهای آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟و آیا بین كیفیت زندگی كاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟         123

4-3-2-  یافته‌های مربوط به سؤال‌ تحقیق آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟               124

4-3-4- یافته‌های مربوط به سؤال تحقیق، آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد        125

4-3-6- بررسی یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند          126

4-3- یافته‌های جانبی             128

4-3-1- بررسی مقایسه عملكرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رشته تحصیلی      128

4-3-2- مقایسه عملكرد آموزشی، كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی در بین معلمان با مدارك تحصیلی مختلف        128

 

4-3-3-  مقایسه كیفیت زندگی كاری در بین معلمان بر اساس رشته تحصیلی و محل خدمت              129

4-3-4-  مقایسه فرهنگ مطالعاتی معلمان بر اساس جنسیت، محل خدمت و رشته تحصیلی               130

4-3-5- بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و فرهنگ مطالعاتی معلمان              131

 

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات        132

           

5-1- مقدمه             133

5-2-تبیین یافته‌های تحقیق       134

5-2-1-تبیین یافته‌های توصیفی پژوهش               134

5-2-2- تبیین یافته‌های مربوط به سؤالات تحقیق                134

5-2-2-1- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین فرهنگ مطالعاتی و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-2- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین كیفیت زندگی كاری و عملکرد آموزشی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور رابطه معناداری وجود دارد؟              134

5-2-2-3- تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بین میزان کیفیت زندگی کاری و عملكرد آموزشی دبیران زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد؟                  135

5-2-2-4-تبین یافته‌های مربوط به سؤال آیا بر حسب سابقه¬کاری دبیران، از نظر میزان کیفیت زندگی کاری، فرهنگ مطالعاتی و عملكرد آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد؟       135

5-2-2-5- تبین یافته‌های مربوط به سؤال اصلی تحقیق: آیا کیفیت¬زندگی¬کاری و فرهنگ مطالعاتی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان  شاوور با عملکرد آموزشی آنان رابطه دارند؟         136

5-2-3- یافته‌های جانبی تحقیق              136

5-2-3-1- یافته‌های مربوط به مقایسه عملكرد آموزشی معلمان بر اساس محل خدمت و رش

ادامه ي مطلب

امتیاز :


طبقه بندی: ،
پایان نامه بررسی رابطه بین كیفیت زندگی كاری و فرهنگ مطالعاتی با عملكرد آموزشی دبیران راهنمایی شهرست,

ارسال نظر برای این مطلب
نام شما:
ايميل :
سايت :
متن نظر :
وضعیت نظر:
کد امنیتی : *


<-BloTitle->
<-BloText->

تبادل لینک سايت همسريابي - بهترین سایت همسریابی ایرانیان فروشگاه اینترنتی خرید دانگل براوو گیرنده دیجیتال موبایل تبادل لینک سایت همسرگزینی - بهترین سایت همسریابی ساعت هوشمند ارزان